PORADA PRAWNA ONLINE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Kancelaria Diakonow Bednarczyk świadczy usługi prawne również pod postacią porad prawnych on-line. Pierwszym krokiem, aby otrzymać poradę on-line jest wypełnienie formularza znajdującego się poniżej oraz zaakceptowanie regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pufność informacji nam przekazywanych jest dla nas priorytetem (zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni zobowiązani są do zachowania wszelkich informacji związanych z udzieleniem porady prawnej w tajemnicy). Następnie porada zostanie wyceniona przez Zespół Kancelarii, a wiadomość zwrotna zostanie wysłana w ciągu kilku godzin. Po zaakceptowaniu wyceny, nasz nowy Klient musi uiścić stosowną opłatę na rachunek bankowy Kancelarii. Po otrzymaniu przelewu bądź otrzymaniu potwierdzenia przelewu, nasz Zespół rozpocznie kompleksowe przygotowanie odpowiedzi na problem prawny zgłoszony przez Klienta. Cena porady prawnej on-line będzie zależeć od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Przygotowanie kompleksowej odpowiedzi na zadane pytanie nie będzie trwało dłużej niż dwa dni robocze.


Podstawowa porada online – 150zł brutto

Porady prawne online – Krok po kroku:

  1. Korzystając z Formularza zgłoszeniowego należy zadać pytanie prawne, opisać problem i dołączyć ewentualne dokumenty niezbędne do zbadania sprawy.
  2. Jeżeli w formularzu nie zostanie zaznaczona rubryka „sprawa skomplikowana” zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani do jednej z form płatności internetowych. Koszt jednej usługi prawnej w sprawie nieskomplikowanej wynosi 150 zł brutto. Za sprawę skomplikowaną uznaje się sprawę wymagającą stworzenia pisma lub wymagającej odpowiedzi przekraczającej 1000 znaków (nie licząc przerw). Proszę się nie przejmować, nawet jeżeli zostanie zaznaczona zła rubryka, skontaktujemy się z Państwem.
  3. W sprawach nieskomplikowanych już po 4 godzinach roboczych po wypełnieniu formularza i opłaceniu usługi dostaniecie Państwo pisemną poradę prawną na swój email.
  4. W sprawach skomplikowanych niezwłocznie po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem i ustalimy warunki koszt, formę i termin realizacji usługi. Po dokonaniu umówionej płatności porada zostanie przygotowana i przesłana do Państwa.

Wszystkie porady prawne online świadczone są przez radcę prawnego lub adwokata.

Formularz zgłoszeniowy

Proszę podać dane
Proszę podać prawidłowy numer
Proszę podać prawidłowy adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Twoja wiadomość została wysłana. Odpowiemy w możliwie najszybszym terminie.
Nie udało się wysłać wiadomości.